Litterointi


Haastatteluiden, tilaisuuksien, podcastien ja oikeudenkäyntien litterointi

Puhuttu kieli on yksi tärkeimmistä informaation lähteistä. Teemme litterointia yliopistoille, julkishallinnolle, yrityksille ja järjestöille sekä yksityishenkilöille. Palvelumme on helppo ottaa käyttöön ja tarjoamme varmasti kilpailukykyisen ja laadukkaan palvelun jokaiselle asiakkaallemme. Meiltä työt valmistuvat ajallaan ja toteutamme työn asiakaslähtöisesti - myös erityistoiveet ja erityiset litterointitasot ovat mahdollisia.Luotettava litterointipalvelu tarkoittaa meillä näitä asioita

Oma henkilöstö

Toteutamme kaikki palvelut itse. Aineistoasi ei siirretä muualle, koska emme käytä alihankintaa.

Helppo asiointi

Selkeät ohjeet, nopeat vastaukset ja oikeat ihmiset asiakaspalvelussa ja palvelun toteuttajana, yhtälailla puhelimitse ja sähköpostitse.

Huomioitavaa litterointipalveluiden käyttäjille EU:n tietosuoja-asetuksesta

Video- ja audiotallenteiden käsittely edellyttää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelytoimia, sillä henkilön äänikin on jo henkilötieto. Palvelumme käyttäjänä saat kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat tietosuoja-asetuksen mukaiseen menettelyyn. Palvelimemme sijaisevat Suomessa ja kaikki tietojen käsittely tapahtuu EU-alueella. Tavoitteemme on edistää tietosuoja-asetuksen mukaista tietojen suojaamista ja tarjota sinulle asiakkaanamme siihen kaikki valmiina. Saat lisätietoja aineistosi henkilötietojen suojaamisesta asiakaspalvelustamme.


Litterointipalvelu käyttöösi helposti

Ota yhteyttä ja kerro litterointitarpeestasi. Voit lähettää tarjouspyynnön verkossa. Vastaamme nopeasti.

Tilatessasi palvelun saat käyttöösi kaikki asiakirjat ja voit lähettää aineiston ja ladata litteraatiot sinulle sopivana ajankohtana.

Toimitusaika on keskimäärin 2 - 5 arkipäivää ja näet kunkin tilauksesi tilanteen aina reaaliaikaisesti.

Litteraatiot saat Word-muodossa, ne ovat helppolukuisia ja sisältävät jatkokäsittelyn kannalta tarpeelliset merkinnät ja tarvittavat puhujatunnisteet.

Lähetä tarjouspyyntö litteroinnista
(suomi, ruotsi tai englanti)
Siirry tarjouspyyntölomakkeelle

Tarjous tulee tuotapikaa - vastaamme tarjouspyyntöihin heti kun olemme sähköpostin äärellä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Haluatko lisätietoja puhelimitse?
Soita meille 044 012 6266 (ark. klo 9 - 16) tai lähetä WhatsApp-viesti


Lähetä WhatsApp-viesti

Litterointitasot

Tarjoamme useita litterointivaihtoehtoja käyttötarpeesta riippuen.

Peruslitterointi

Peruslitterointi on yleisin litterointitaso ja soveltuu parhaiten muun muassa teemahaastattelujen, tilaisuuksien ja podcastien litterointiin. Peruslitteroinnissa litterointi tehdään pääosin sanasta sanaan, mutta täytesanat, toistot ja myötäilyt jätetään litteraatiosta pois. Litteraatiosta tulee näin helppolukuinen.

Sanatarkka (eksakti) litterointi

Sanatarkka litterointi on nimensä mukaisesti aidosti sanatarkka puhekielinen litterointi, jossa litteraatioon sisällytetään myös täytesanat, toistot, myötäilyt ja sanakatkot. Sanatarkka litterointi säilyttää puhekielen autenttisena ja puhetavalle ja murteelle tyypilliset piirteet tulevat esiin litteraatiossa.

Tulkkauslitterointi

Tulkkauslitterointi eli käännöslitterointi tehdään suoraan puhutusta suomen, ruotsin tai englannin kielestä toiselle kielelle. Tulkkauslitterointi on kustannustehokas vaihtoehto litteraatioiden kääntämiselle ja soveltuu hyvin esimerkiksi kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joissa haastattelut halutaan tehdä puhujan omalla äidinkielellä, mutta litteraatiot tarvitaan esimerkiksi englannin kielellä.

Juridinen litterointi

Oikeudenkäyntitallenteiden, lausuntojen, kuulemisten ja sovitteluiden litterointi tehdään pääsääntöisesti peruslitterointitasolla, mutta litteroinnissa yhdistetään sanatarkkaa litterointia. Oikeudenkäyntiaineistojen litterointi edellyttää erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa, minkä vuoksi juridiseen litterointiin erikoistuneella tiimillämme on poikkeuksellisen vahva litterointikokemus.

Keskusteluanalyyttinen litterointi

Keskusteluanalyyttinen litterointi eli diskurssilitterointi pohjautuu sanatarkkaan litterointiin, jota täydennetään äänenpainojen, äänteiden ja äännähdysten merkinnöillä sekä taukomerkeillä. Tarkemmat litterointimerkit sovitaan aineiston analysointitavan mukaan.

Muista erityisistä litterointitarpeista voidaan sopia erikseen. Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan sopivasta ratkaisusta puhelimitse tai sähköpostitse.