LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

Missä voisimme auttaa? 🙂

Tutkimuspalvelut

Tutkimukset

Kyselytutkimukset, henkilöstökyselyt ja selvitykset

Tiedonkeruu

Postikyselyt, internetkyselyt ja haastattelut

Tallentaminen

Kyselylomakkeiden optinen ja manuaalinen tallentaminen

Analysointi

Avointen vastausten luokittelu, laadullinen ja tilastollinen (SPSS) analysointi

Tarjouspyyntö tutkimuspalveluista

Sisältöpalvelut

Litterointi

Peruslitterointi, sanatarkka ja diskurssilitterointi, tulkkauslitterointi ja oikeudenkäyntiaineistojen litterointi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tarjouspyyntö

Videoiden tekstitys

Ohjelmien, koulutus- ja markkinointivideoiden, esitysten ja kokousten tekstitys suomen, ruotsin ja englannin kielellä​

Tarjouspyyntö

Kielenhuolto

Tieteellisten tekstien ja tutkimusaineistojen oikoluku ja kielentarkistus suomen ja englannin kielellä

Tarjouspyyntö

Kääntäminen

Tieteellisten tekstien ja tutkimusaineistojen kääntäminen suomi-englanti ja englanti-suomi

TarjouspyyntöTestaamo

Osallistujarekrytointi

Osallistujien rekrytointi testeihin, tutkimuksiin, fokusryhmiin, haastatteluihin, työpajoihin, kyselyihin ja tapahtumiin

Osallistujapalvelu

Buukkaukset tutkimus- ja testitilaisuuksiin, palkkiot ja tulorekisteri-ilmoitukset​

Moderointi

Fokusryhmien moderointi ryhmätilassamme

Tilavuokraus

Ryhmätila fokusryhmien ja haastatteluiden toteuttamiseen, tilaisuuksien videointi

Siirry Testaamon sivuille »

Tarjouspyyntö tutkimuspalvelusta

Tarjouspyyntö litterointipalvelusta

Tarjouspyyntö tekstityspalvelusta

Tarjouspyyntö kielenhuolto- ja käännöspalvelusta

Tarjouspyyntö muista palveluista