TIETOSUOJA


Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Tutkimustie Oy (Y 2010879-9), Naulakatu 3, 33100 Tampere, puh. 03 212 6266 ja sähköposti info (at) tutkimustie.fi.

Tietosuojavastaava: Miia Moisio, Tutkimustie Oy, tietosuoja (at) tutkimustie.fi.


Henkilötietojen käsittely

Tallennamme henkilötietoja vain perustellusta syystä. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista ja annettuja henkilötietoja käsitellään vain esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tietoja käsittelevät palvelua tuottavat ja palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt Tutkimustie Oy:ssä sekä alihankkijamme, joiden kanssa Tutkimustie Oy on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.


Sinun oikeutesi

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja tallennamme, mihin niitä käytämme ja kuka käsittelee tietojasi. Kun haluat tietää, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi, voit tarkistaa keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Sinulla on myös oikeus tietojen poistamiseen ja tietojen käsittelyn rajoittamiseen sekä tietojen siirtämiseen. Jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Voit lähettää tietopyynnön henkilötietojesi tarkistamiseksi ja saada nähtäväksesi Tutkimustie Oy:n palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä siitä kirjallisen pyynnön tietosuojavastaavalle. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmistaa henkilöllisyytesi eli meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta tietosuoja.fi.


Mitä tietoja keräämme ja miksi

Rekisterimme sisältää seuraavia tietoja:
- tietoja rekisterinpitäjän asiakkaista, asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä,
- tietoja potentiaalisista asiakkaista,
- tietoja työnhakijoista ja
- tietoja muista sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
- tuotteiden ja palveluiden markkinointi, toteuttaminen ja kehittäminen,
- asiakasyhteydenpito, laskutus ja asiakaspalvelun hoitaminen,
- asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen,
- työhakemusten käsittely ja rekrytointiin liittyvä viestintä.

Asiakas- ja tilausrekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, osoitetiedot, IP-osoite ja sijainti, asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot, laskutustiedot, kirjautumistiedot ja varmennus, meille lähettämiesi viestien sisältö sekä aineistoihin liittyvät tiedot.

Työnhakijarekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, yhteystiedot, IP-osoite ja sijainti, työnhakijan antamat lisätiedot, työnhakijan kanssa käyty rekrytointiin liittyvä viestintä ja työntekijöidemme arvio työnhakijan soveltuvuudesta tehtävään. Jos lähetät sähköpostia asiakaspalveluumme tai keskustelet kanssamme chatin välityksellä, voimme säilyttää tekstin.

Henkilötiedot saadaan seuraavista tietolähteistä:
- rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi,
- rekisteröidyltä itseltään työnhaun yhteydessä,
- rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana,
- muun rekisterinpitäjään asiakas-, yhteistyö- tai muussa sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta, tai
- yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten internetistä ja kaupparekisteristä.

Lisäksi voimme saada rekisteröidyiltä itseltään henkilötietoja kolmansista osapuolista tekstitiedostoissa, audio- tai videotiedostoissa tai muussa tiedostomuodossa. Näitä tietoja koskevat samat henkilötietojen suojaus- ja käsittelyperiaatteet kuin muitakin henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat suostumus, sopimus, rekisterinpitäjän lakisäätteiset velvoitteet ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sivustollamme voit rekisteröityä palveluihin ilmoittamalla henkilötietojasi ja voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Rekisteriin tallennettavat tiedot saamme suoraan sinulta lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi.

Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista edellä esitetyn henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi. Säilytämme markkinointi- ja asiakasrekisterin tiedot niin kauan kuin niille on suostumus tai laillinen peruste, kuitenkin enintään 10 vuotta. Poistamme säännöllisin väliajoin henkilötiedot, joiden säilyttämiseen tai käsittelyyn ei ole enää perustetta.


Kenellä on pääsy tietoihisi

Henkilötietoja käsittelevät vain ne Tutkimustie Oy:n työntekijät ja alihankkijat, alikäsittelijät ja palveluntarjoajat, joiden on välttämätöntä käsitellä tietoja toimintojen ja palveluiden toteuttamiseksi. Käsittelijöiden kanssa on kirjalliset sopimukset ja varmistamme, että he huolehtivat tietoturvasta ja tietosuojasta EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käytämme palveluiden toteuttamisessa seuraavia käsittelijöitä, alihankkijoita ja pilvipalveluita sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseksi:

Alikäsittelijät
- MMD Networks Oy – Käsittelymaa: EU/ETA - Konesalipalvelut (sähköpostipalvelut sekä palvelinten ja palveluiden ylläpito ja valvonta). GDPR: https://mmd.net/gdpr-liite-yleisiin-sopimusehtoihin/
- Tutkimustie Oy:n freelance-työntekijät ja toiminimialihankkijat. - Käsittelymaa: EU/ETA. - Sisältö- ja tekstipalveluiden tuottaminen. Toimitamme yksittäisten toiminimialihankkijoiden tiedot pyynnöstä.

Pilvipalveluiden tarjoajat:
- Microsoft Corporation – Käsittelymaa: EU/ETA (West Europe ja North Europe) – MS Azure- ja O365-tilauksen ja siihen liittyviä palveluita Microsoftin standardiehtojen mukaisesti.
- Webropol Oy – Käsittelyalue: EU/ETA - Verkkokyselytyökalut.

Asiakastietojen käsittelyssä käytetyt taloushallinnon palvelut:
- VismaSign – Käsittelymaa: EU/ETA – sähköinen allekirjoitusjärjestelmä.
- Accountor Finago Oy (0836922-4) – Käsittelymaa: EU/ETA – Taloushallinnon pilvipalvelut.
- Aallon Tampere Oy (0153649-9) – Käsittelymaa: EU/ETA – Taloushallinnon palvelut.
- Idman Vilén Grant Thornton Oy (0206206-1) - Käsittelymaa: EU/ETA - Taloushallinnon palvelut.
- Tavoittaja.fi - Käsittelymaa: EU/ETA - Automaattiset tekstiviestipalvelut.
- Moontalk Oy - Käsittelymaa: EU/ETA - Puheluiden käsittely ja vaihde, yhdessä puhelinoperaattoreiden (Elisa Oyj) kanssa.

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, pois lukien viranomaisten lainmukaiset pyynnöt tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa.


Tietojesi suojaaminen

Noudatamme tietojesi käsittelyssä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti teknisten ja hallinnollisten toimien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tarkistamme, seuraamme ja arvioimme tietosuojakäytäntöjämme ja järjestelmiämme säännöllisesti.


Tietojen siirtäminen

Emme siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Evästeet

Tällä hetkellä emme käytä verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet (cookies) ovat pieniä tiedostoja, joita internetselain säilyttää laitteellasi. Kun vierailet sivustolla, evästeet voivat kerätä tietoja laitteestasi, kuten tietoja selaimesta, IP-osoitteesta, käyttöjärjestelmästä ja kielestä.


HAKA-kirjautuminen

Kirjauduttaessa OmaTutkimustie-verkkopalveluun HAKA-tunnuksilla, seuraavat henkilötiedot pyydetään HAKA-tiedoista käyttäjän tunnistamiseksi: yksilölliset tunnistetiedot käyttäjien identiteetin varmistamiseksi, nimi ja sähköpostiosoite.


Verkkosivustolta kerättävät tiedot markkinointia varten

Käytämme Google Ads ja Google Tag Manager -palveluja palveluidemme mainontaan ja mainonnan seurantaan. Niihin liittyviä verkkosivujen käyttötietoja ei seurata. Googlen työkaluja käytämme ainoastaan julkisilla internetsivuillamme, emme suojatuissa verkkopalveluissamme.


Muutokset tietosuojakäytäntöön

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöjä, jotta voimme varmistua siitä, että se on ajantasainen. Ilmoitamme tämän sivun alaosassa viimeisimmän päivityspäivämäärän. Tarkistamalla tämän sivun säännöllisesti pysyt ajan tasalla tavoista, joilla suojaamme henkilötietoja.


Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, ota ystävällisesti meihin yhteyttä sähköpostitse tietosuoja (at) tutkimustie.fi.


Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty 17.5.2024.