Tutkimustien tiimiKuka naputtelee litteraatiosi? Tutustu Tutkimustien tekijöihin

Me Tutkimustiellä olemme sinun apunasi, mikä onkaan tietoon liittyvä tarpeesi. Tutkimustiellä työskentelee monipuolinen osaajien joukko. Meillä litteroidaan, tekstitetään, rekrytään osallistujia, käännetään tekstejä ja tallennetaan kyselylomakkeita. Suurimmalla osalla meistä on akateeminen tausta ja aito kiinnostus tutkimusta ja erityisesti kieltä kohtaan. Meitä yhdistäviä ominaisuuksia ovat huolellisuus, tarkkuus, joustavuus ja halu oppia koko ajan uutta.

Asiakas otetaan meillä aina inhimillisesti vastaan. Olemme ystävällisiä, nopeasti tavoitettavissa ja yhteistyössä varmistamme projektin etenemisen sopimusvaiheesta valmiiseen työhön asti. Vaikka koneet ovat monelta osin korvanneet ihmistyötä, meillä asiakaspalvelu on aina henkilökohtaista ja esimerkiksi litteroinnista ja tekstityksestä vastaavat ihmiskädet, joiden kautta litteraatioissa näkyvät suomen kielen monet vivahteet.

Tutustu kahteen luottopelaajaamme:

Tutkimustien pöytä toimistolla

Outi, Senior Content Services Assistant

  • by Outi

Minun matkani Tutkimustiellä alkoi vuonna 2011, kun aloitin osa-aikaisena litteroijana opintojen ohella. Tällä hetkellä nimikkeeni on Senior Content Services Assistant, mikä käytännössä tarkoittaa, että litteroin ja tekstitän suomenkielistä aineistoa sekä teen muita Tutkimustien sisältöpalveluihin liittyviä tehtäviä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, ja opiskelutaustani on espanjalaisessa filologiassa ja käännöstieteessä. Opintojen loppuvaiheessa aloin kuitenkin kiinnostua yhä enemmän suomen kielestä, ja mahdollisuus tehdä töitä kielen ja akateemisen maailman parissa sai minut jäämään Tutkimustielle myös valmistuttuani.

Koen, että Tutkimustiellä minulla on suomalaisen tutkimuksen lisäksi aitiopaikka myös suomalaisten ihmisten tarinoihin. Saan kuunnella eri-ikäisten, eri taustoista tulevien ja eri asemissa olevien ihmisten kertomuksia ja kokemuksia, mikä on valtavan mieltä avartavaa. Toiset aihepiirit ovat tutumpia, toiset taas vaativat enemmän selvittelyä, mutta uteliaan ja tiedonjanoisen perusluonteeni ansiosta teen mielelläni tätä salapoliisintyötä.

Litterointi on myös pohdiskelevan ja tarkan introvertin unelmatyö: saan perehtyä asioihin omassa tahdissa, mutta työkaverit ja esihenkilö ovat vain yhden viestin päässä, jos kaipaan tukea. Vuosien varrella minulle on kertynyt jos jonkinlaista kokemusta, ja käytän mielelläni osaamistani pulmatilanteiden ratkomiseen yhdessä kollegoiden kanssa. Myös litterointiohjeiden ja yhteisten käytäntöjen luominen kiinnostaa ja on mielekästä. Kaiken pohjana on kuitenkin intohimoinen suhtautuminen kieleen. Ydinosaamiseni piilee mielestäni siinä, että osaan välittää puhutun kielen kirjallisessa muodossa niin, että ihmisten kokemukset välittyvät lukijalle.

Tutkimustien litteroijan kädet

Vilho, Junior Content Services Assistant

  • by Vilho

Aloitin Tutkimustiellä muutama vuosi sitten valmistuttuani yliopistosta monikielisestä viestinnästä ja käännöstieteestä. Ensin tein freelancerina vain litterointityötä. Sittemmin siirryin vakituiseen työsuhteeseen ja työnkuva laajeni muun muassa tekstitysten ja podcastien saavutettavien tekstivastineiden tekoon. Olen viihtynyt Tutkimustiellä hyvin, sillä nautin siitä, että saan jatkuvasti oppia uutta litteroidessani ja tekstittäessäni eri aiheisiin liittyviä aineistoja. Eritoten saavutettavien tekstivastineiden ja tekstitysten parissa työskennellessä olen aina innoissani, kun saan muotoiltua puhutun kielen tiiviiksi ja selkeäksi tekstiksi merkityssisällön muuttumatta.

Koenkin, että vahvuuteni tekstittäjänä kumpuaa juurikin kyvystäni hahmottaa kieltä ja muodostaa selkeää tekstiä. Tärkeä motivaattori työhön on se, että mielestäni saavutettavuus on tärkeää. Koen työlläni olevan merkitystä, jos yksikin ihminen käyttää tekemääni tekstitystä saavuttaakseen itseään kiinnostavan sisällön. Minulle on tärkeää myös mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja se, että koen, että kykyihini suoriutua tehtävistä luotetaan. Koskaan ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, jos tarvitsee apua, vaan muilta tutkimustieläisiltä saa aina vinkkejä ja tukea. Oma vinkkini Tutkimustien ulkopuolelle olisi se, että jos haluaa helpottaa työskentelyäni, tuottaa aineistoja, joissa puhuttaisiin rauhallisella tahdilla ja kukin omalla vuorollaan.

Tutkimustien tarina

On kulunut yli 20 vuotta siitä, kun Tutkimustie aloitti toimintansa. Perustin yrityksen valmistuttuani Tampereen yliopistosta. Työskentelin ensin yksin ja tein toimeksiannosta kyselylomakkeiden tallennusta ja SPSS-analyysejä muutamille yliopiston ja julkishallinnon asiakkaille. Tein töitä pienessä yksiössäni, jatkoin opiskelujani ja katsoin rohkeasti, mitä tämä tie voisi tuoda tullessaan.

Tutkimustie on alusta asti mahdollistanut yrittäjänä minulle erilaisten ideoiden, oivallusten, toimintatapojen, vaihtoehtojen ja ratkaisujen kokeilemista. Osa niistä on ollut toimivia. Osa on saanut kapuloita rattaisiin jo alkumetreillä. Kuten yrittäjyyteen kuuluu.

Paljon on kuitenkin kantanut tähän päivään asti. Nykyään erilaisia sisältö- ja asiantuntijapalveluita on meillä kymmenkunta. Jos lasketaan erilaisia palveluvariaatioita, niitä on melkein sata. Henkilöstöä on tiimeissämme yli 20, kiireisimpinä ajankohtina jopa yli 30. Tiimimme ovat osaavia, sitoutuneita, yhteistyökykyisiä ja kaikilla on aito halu tehdä hyvää työtä asiakkaillemme.

Yrittäjänä haluan tehdä ja tarjota työtä, jolla on merkitys, joka inspiroi ja palkitsee, jossa voi kehittyä ja oppia uutta. Haluan nähdä ympärilläni ihmisiä, jotka kokevat onnistumista, saavat arvostusta ja kokevat työnsä merkitykselliseksi. Yrityksessä pitää olla mahdollisuus tehdä työtä hyvin. Tarpeettomien ulkoisten paineiden ja rakenteiden sijaan annamme mahdollisuuden kaikille toteuttaa osaamistaan omana itsenään. Minun tehtäväni on kuunnella, kysyä, innostaa, asettaa tavoitteita, valtuuttaa ja ennen kaikkea mahdollistaa onnistumisia.

Asiakkaillemme on tärkeää, että olemme saavutettavissa ja valmiina auttamaan, kun meitä tarvitaan. Meiltä odotetaan osaamista ja asiantuntijuutta. Meiltä odotetaan mutkatonta yhteistyötä, avointa viestintää, ongelmanratkaisua - ja kuuntelemista. Jokainen työpäivä on meille palkitseva, kun saamme nähdä asiakkaidemme saavuttavan tavoitteitaan ja voimme tehdä heidän työstään hieman helpompaa.

Yrittäjäpolun alusta alkaen minulle on ollut selvää, että tämä tie on elämäntyöni. Tutkimustien matka on kestänyt nyt yli 20 vuotta ja teen parhaani, että se tulee kestämään seuraavatkin 20 vuotta. Jos en vielä silloin ymmärrä jäädä eläkkeelle, tehdään sitten taas seuraava 20-vuotissuunnitelma.

Miia Moisio
yrittäjä, toimitusjohtaja

Töihin Tutkimustielle?

Täytä avoin hakemus

Osaajiemme blogit

tietokoneen näppäimistö

Litteroinnin hyvät käytännöt

  • by Outi

Litterointi on väistämättä aikaa vievää ja istumalihaksia rasittavaa puuhaa. Työläyteen vaikuttavat muun muassa äänitteen laatu, puhujien ja päällekkäisen puheen määrä, litteroijan litterointikokemus, litterointiohjelman sujuva käyttö ja naputtelunopeus. On kuitenkin olemassa joitakin kikkoja, jotka jouhevoittavat litterointia ja johtavat parempaan lopputulokseen.
Lue blogi

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

  • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi