LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ

Missä voisimme auttaa? 🙂



Sisältöpalvelut

Litterointi

Peruslitterointi, sanatarkka ja diskurssilitterointi, tulkkauslitterointi ja oikeudenkäyntiaineistojen litterointi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
Tarjouspyyntö

Videoiden tekstitys

Ohjelmien, koulutus- ja markkinointivideoiden, esitysten ja kokousten tekstitys suomen, ruotsin ja englannin kielellä​


Tarjouspyyntö

Kielenhuolto

Tieteellisten tekstien ja tutkimusaineistojen oikoluku ja kielentarkistus suomen ja englannin kielellä


Tarjouspyyntö

Kääntäminen

Tieteellisten tekstien ja tutkimusaineistojen kääntäminen suomi-englanti ja englanti-suomi



Tarjouspyyntö



Tutkimuspalvelut

Tutkimukset

Kyselytutkimukset, henkilöstökyselyt ja selvitykset

Tiedonkeruu

Postikyselyt, internetkyselyt ja haastattelut

Tallentaminen

Kyselylomakkeiden optinen ja manuaalinen tallentaminen

Analysointi

Avointen vastausten luokittelu, laadullinen ja tilastollinen (SPSS) analysointi

Tarjouspyyntö tutkimuspalveluista



Testaamo

Osallistujarekrytointi

Osallistujien rekrytointi testeihin, tutkimuksiin, fokusryhmiin, haastatteluihin, työpajoihin, kyselyihin ja tapahtumiin

Osallistujapalvelu

Buukkaukset tutkimus- ja testitilaisuuksiin, palkkiot ja tulorekisteri-ilmoitukset​

Moderointi

Fokusryhmien moderointi ryhmätilassamme

Tilavuokraus

Ryhmätila fokusryhmien ja haastatteluiden toteuttamiseen, tilaisuuksien videointi

Tarjouspyyntö osallistujarekrytoinnista

Etkö löytänyt tarvitsemaasi palvelua? Onko sinulla kysyttävää? Ota meihin yhteyttä: