Litterointi


Haastatteluiden, tilaisuuksien ja podcastien litterointi

Puhuttu kieli on yksi tärkeimmistä informaation lähteistä. Teemme litterointia yliopistoille, julkishallinnolle, yrityksille ja järjestöille sekä yksityishenkilöille. Litterointipalvelumme on helppo ottaa käyttöön ja tarjoamme varmasti kilpailukykyisen ja laadukkaan palvelun jokaiselle asiakkaallemme. Audio- ja videotallenteiden litterointi on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielen lisäksi myös useilla muilla kielillä. Meiltä litteroinnit valmistuvat ajallaan ja toteutamme työn asiakaslähtöisesti - myös erityistoiveet ja erityiset litterointitasot ovat mahdollisia.

Oikeudenkäyntiaineistojen litterointi

Oikeudenkäyntiaineistojen litterointi edellyttää erityistä tarkkuutta ja ammattitaitoa, minkä vuoksi juridiseen litterointiin erikoistuneella tiimillämme on poikkeuksellisen vahva litterointikokemus. Oikeudenkäyntitallenteiden, lausuntojen, kuulemisten ja sovitteluiden litterointi tehdään pääsääntöisesti peruslitterointitasolla, mutta litteroinnissa yhdistetään sanatarkkaa litterointia. Juridinen litteraatio muotoillaan niin, että tekstistä on helppo hakea oikeat kohdat.

Lähetä tarjouspyyntö litteroinnista
(suomi, ruotsi, englanti tai muu kieli)

Litterointitarjous tulee tuotapikaa - vastaamme tarjouspyyntöihin heti kun olemme sähköpostin äärellä, kuitenkin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Luotettava litterointipalvelu tarkoittaa meillä näitä asioita

Tietosuoja

Käsittelemme ja tallennamme tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain EU-/ETA-alueella. Palvelimemme sijaitsevat Suomessa.​

Tietoturva ja salassapito

Suojattu verkkopalvelu palvelun käyttäjälle. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisena.

Oma henkilöstö

Toteutamme kaikki palvelut omana työnä. Aineistoasi ei siirretä muualle, koska emme käytä alihankintaa.

Helppo asiointi

Selkeät ohjeet, nopeat vastaukset ja oikeat ihmiset asiakaspalvelussa ja palvelun toteuttajana, yhtälailla puhelimitse ja sähköpostitse.Huomioitavaa litterointipalveluiden käyttäjille EU:n tietosuoja-asetuksesta

Video- ja audiotallenteiden litterointi edellyttää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelytoimia, sillä henkilön äänikin on jo henkilötieto. Palvelumme käyttäjänä saat kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat tietosuoja-asetuksen mukaiseen menettelyyn. Palvelimemme sijaisevat Suomessa ja kaikki tietojen käsittely tapahtuu EU-alueella. Tavoitteemme on edistää tietosuoja-asetuksen mukaista tietojen suojaamista ja tarjota sinulle asiakkaanamme siihen kaikki valmiina. Saat lisätietoja aineistosi henkilötietojen suojaamisesta asiakaspalvelustamme.

Ota litterointipalvelu käyttöösi helposti

Ota yhteyttä ja kerro litterointitarpeestasi. Voit lähettää tarjouspyynnön verkossa. Vastaamme nopeasti.

Tilatessasi palvelun saat käyttöösi kaikki sopimusasiakirjat ja palvelu on käytettävissäsi heti. Voit lähettää aineiston ja ladata litteraatiot sinulle sopivana ajankohtana.

Toimitusaika on keskimäärin 2 - 5 arkipäivää. Litterointi voidaan yleensä aloittaa heti. Näet verkkopalvelustamme kunkin tilauksesi tilanteen aina reaaliaikaisesti.

Litteraatiot saat Word-muodossa, ne ovat helppolukuisia ja sisältävät jatkokäsittelyn kannalta tarpeelliset merkinnät ja tarvittavat puhujatunnisteet.

Litterointi

LitterointitasotPeruslitterointi

Peruslitterointi on yleisin litterointitaso ja soveltuu parhaiten muun muassa teemahaastattelujen, tilaisuuksien ja podcastien litterointiin. Peruslitteroinnissa litterointi tehdään pääosin sanasta sanaan, mutta täytesanat, toistot ja myötäilyt jätetään litteraatiosta pois. Litteraatiosta tulee näin helppolukuinen.Sanatarkka (eksakti) litterointi

Sanatarkka litterointi on nimensä mukaisesti aidosti sanatarkka puhekielinen litterointi, jossa litteraatioon sisällytetään myös täytesanat, toistot, myötäilyt ja sanakatkot. Sanatarkka litterointi säilyttää puhekielen autenttisena ja puhetavalle ja murteelle tyypilliset piirteet tulevat esiin litteraatiossa.Tulkkauslitterointi

Tulkkauslitterointi eli käännöslitterointi tehdään suoraan puhutusta suomen, ruotsin tai englannin kielestä toiselle kielelle. Tulkkauslitterointi on kustannustehokas vaihtoehto litteraatioiden kääntämiselle ja soveltuu hyvin esimerkiksi kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joissa haastattelut halutaan tehdä puhujan omalla äidinkielellä, mutta litteraatiot tarvitaan esimerkiksi englannin kielellä.Keskusteluanalyyttinen litterointi

Keskusteluanalyyttinen litterointi eli diskurssilitterointi pohjautuu sanatarkkaan litterointiin, jota täydennetään äänenpainojen, äänteiden ja äännähdysten merkinnöillä sekä taukomerkeillä. Tarkemmat litterointimerkit sovitaan aineiston analysointitavan mukaan.
Muista erityisistä litterointitarpeista voidaan sopia erikseen. Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan sopivasta ratkaisusta puhelimitse tai sähköpostitse.

Haluatko lisätietoja litterointipalvelusta?

Soita meille 03 212 6266 (ark. klo 9 - 16)

tai laita viestiä info (at) tutkimustie.fi

Aiheeseen liittyvät blogit

tietokone työpöydällä

Tästä litteroinnissa on kyse

  • by Anni

Litterointi on äänitetyn tallenteen kirjoittamista tekstimuotoon. Litterointi voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisesti kirjoittamalla ylös jokainen äänitteellä kuuluva äänne ja tauko. Tällä tarkkuudella litterointia tehdään yleensä tutkimuskäyttöön. Useimmiten riittääkin, että litteraatioon kirjataan vain puhe, niin että sisältö säilyy ja teksti on luettavaa. Litterointia voi periaatteesa tehdä kuka tahansa äidinkieltä taitava henkilö, mutta ulkoistamalla litteroinnin ammattilitteroijille tilajaa säästää valtavasti aikaa ja varmistaa litteroinnin laadukkuuden.


Lue blogi
Lue blogi