Tutkimustien blogi

haastattelutilanne

Eniten kysytyt kysymykset tutkimushaastattelujen
ulkoistamisesta

 • by Anni

Ulkoistamalla haastatteluprosessin vapautat arvokasta aikaa omalle tutkimustyöllesi. Samalla voit luottaa siihen, että haastattelut suoritetaan ammattitaitoisesti. Kokosimme yhteen avainkysymyksiä, joita tutkijat kysyvät haastattelujen ulkoistamiseen liittyen


Lue blogi

tervehdys etähaastattelussa

Parhaat käytännöt ja vinkit etähaastattelujen
läpivientiin

 • by Anni

Olitpa sitten kokenut tutkija tai vasta aloitteleva haastattelija, etähaastattelut tuovat mukanaan omat haasteensa ja erityisvaatimuksensa, kuten tietosuojan takaaminen ja teknisten ongelmien ennaltaehkäisy. Olemme koonneet checklistin, joka tarjoaa selkeitä ja käytännöllisiä ohjeita haastatteluprosessin sujuvoittamiseksi. Näiden vinkkien avulla voit varmistaa, että olet valmistautunut haastatteluihin parhaalla mahdollisella tavalla.
Lue blogi

litteroivat sormet ja tietoturvasymboleita

Puheesta tekstiksi turvallisesti: Tietosuojanäkökulmat litteroinnissa

 • by Sanna

Muistathan aina litterointipalvelua hankkiessasi ottaa huomioon tietoturva- ja tietosuoja-asiat, oli kyse sitten automaattisesta tai manuaalisesta litteroinnista. Tallenteella oleva puhujan ääni on jo tietosuojalain tarkoittama henkilötieto, ja sen käsittelyä koskevat samat tietosuojasäännökset kuin muitakin henkilötietoja. On aineistonkerääjän vastuulla, että tietoja käsitellään turvallisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Käymme tässä tekstissä läpi huomiota, jotka liittyvät puheentunnistuspalveluiden käyttöön ja tietosuojanäkökulmiin.


Lue blogi

kuulokkeet kirjan ympärillä

Räätälöity litterointi: Manuaalisen litteroinnin
mukautuvuus

 • by Sanna

Ihmisen kyky tulkita puhetta ja sen kontekstia mahdollistaa myös litteroinnin tekemisen tietyllä tyylillä, ilman että mitään oleellista menetetään. Manuaalisen litteroinnin parhaita puolia on se, että litteraatio voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti ja erilaisten aineistojen erityispiirteet huomioiden. Tätä on osin mahdollista tehdä myös automaattisessa litteroinnissa, mutta se vaatii osaamista ja ymmärrystä tekoälyä hyödyntävien järjestelmien käytöstä ja ohjauksesta. Silloinkin on parasta, että ihminen tarkistaa vielä lopputuloksen.
Lue blogi

ryhmä ihmisiä keskustelee

Puheen syvempi merkitys: Manuaalisen litteroinnin arvo inhimillisessä kommunikaatiossa

 • by Sanna

Prosodia, tunneilmaisut ja epäsäännöllinen rytmi– nämä kaikki kuuluvat erottamattomasti ihmispuheeseen. Näiden elementtien ilmaiseminen litteraatiossa ei ole aina yksinkertaista. Litterointi on perimmiltään puheen välittämistä kirjoitettuun muotoon mahdollisimman autenttisesti. Se puolestaan edellyttää puheen kontekstin ymmärrystä ja tulkintojen tekemistä. Puheentunnistusjärjestelmät hyödyntävät tekoälyn ominaisuuksia tekemään tätä tulkintaa, mutta uskaltaako sen lopputulokseen luottaa?


Lue blogi

haastattelutilanne ulkona

Häiriöäänet ja päällekkäinen puhe: Manuaalinen litterointi pelastaa, kun äänite pettää

 • by Sanna

Suomen kielen erityispiirteisiin liittyvien haasteiden lisäksi automaattisessa litteroinnissa ongelmia voivat aiheuttaa myös äänitteisiin liittyvät epäselvyydet. Puheen tunnistamista vaikeuttavat sekä rahisevat tai hiljaiset äänitteet että meluisa ympäristö ja useampi päällekkäin keskusteleva puhuja. Tässä tekstissä käymme läpi teknisiä ja ympäristöllisiä haasteita, jotka tekevät manuaalisesta litteroinnista välttämättömyyden tietyissä tilanteissa.
Lue blogi

nainen juo kahvia ja litteroi

Suomen kielen suloiset solmut: Miksi erityisesti suomen kieli edellyttää edelleen manuaalista litterointia?

 • by Sanna

Puheentunnistusteknologian käyttö litteroinnissa voi keventää ja tehostaa työtä. Millaisissa tilanteissa manuaalinen eli ihmisen tekemä litterointityö on edelleen korvaamatonta? Syvennymme blogisarjassamme tilanteisiin, jossa joko sisällön ja kontekstin tulkinta tai audion laatu edellyttävät ihmisen kuuloa ja ymmärrystä. Näin sinun on helpompi arvioida automaattisen ja manuaalisen litteroinnin hyötyjä oman aineistosi näkökulmasta. Aloitamme manuaalisen litteroinnin vahvuuksia käsittelevän sarjan selventämällä, miksi armas suomen kielemme ei ole puheentunnistusteknologian paras ystävä, ei vaikka apuna olisi lisäksi tekoäly.


Lue blogi

nopeat sormet litteroivat

Automaattinen litterointi vs. manuaalinen litterointi

 • by Miia

Automaattinen litterointi eli puheentunnistusteknologioita hyödyntävä litterointi on ottanut hurjia harppauksia eteenpäin. Suomen kieltä on kuitenkin edelleen vaikea tulkita koneellisesti. Kerromme tässä tekstissä tiivistetysti, milloin automaattisesta litteraatiosta on hyötyä ja milloin litterointi kannattaa edelleen antaa ihmisten käsiin.
Lue blogi

tietokoneen näppäimistö

Litteroinnin hyvät käytännöt

 • by Outi

Litterointi on väistämättä aikaa vievää ja istumalihaksia rasittavaa puuhaa. Työläyteen vaikuttavat muun muassa äänitteen laatu, puhujien ja päällekkäisen puheen määrä, litteroijan litterointikokemus, litterointiohjelman sujuva käyttö ja naputtelunopeus. On kuitenkin olemassa joitakin kikkoja, jotka jouhevoittavat litterointia ja johtavat parempaan lopputulokseen.
Lue blogi

tietokone työpöydällä

Tästä litteroinnissa on kyse

 • by Anni

Litterointi on äänitetyn tallenteen kirjoittamista tekstimuotoon. Litterointi voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisesti kirjoittamalla ylös jokainen äänitteellä kuuluva äänne ja tauko. Tällä tarkkuudella litterointia tehdään yleensä tutkimuskäyttöön. Useimmiten riittääkin, että litteraatioon kirjataan vain puhe, niin että sisältö säilyy ja teksti on luettavaa. Litterointia voi periaatteesa tehdä kuka tahansa äidinkieltä taitava henkilö, mutta ulkoistamalla litteroinnin ammattilitteroijille tilajaa säästää valtavasti aikaa ja varmistaa litteroinnin laadukkuuden.


Lue blogi


Lue blogi

ryhmähaastattelutilanne

Loistava äänite-laadukas litterointi:
Vinkit ryhmähaastattelun äänitykseen

 • by Miia

Varsinkin useamman henkilön ryhmähaastatteluissa kannattaa panostaa äänitykseen. Äänitteen laadulla voi olla suurikin merkitys siihen, kuinka selkeä litteraatio tilanteesta saadaan. Tähän ohjeeseen on koottu vinkkejä, jotka on hyvä huomioida ryhmähaastattelutilanteessa ja siihen valmistautuessa. Jos haluat lisätietoja haastatteluiden tekemisestä, haastatteluvälineistä tai litteroinnista, kerromme mielellämme lisää.


Lue blogi


Lue blogi

videohaastattelutilanne

Vinkit videohaastattelun tekemiseen

 • by Anni

Mietitkö vielä videohaastattelun tekemistä? Kynnys videohaastattelun tekemiselle on madaltunut viime vuosina paljon. Pandemian aikana suurin osa ihmisistä on tottunut käyttämään etäpuheluihin tarkoitettuja palveluita ja heillä on tarvittavat välineet sitä varten. Jos vielä mietit videohaastattelun totettamista, pääset alkuun näillä vinkeillä.


Lue blogi

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

 • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi

käytettävyystesti etänä

Osallistujarekrytoinnin checklist

 • by Anni

Osallistujien rekrytoinnin ulkoistaminen säästää paljon aikaa ja vaivaa ja antaa tutkijalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen – tutkimuksen tekemiseen. Mitä meidän rekrytoijien tarvitsee tietää, jotta rekrytointi saadaan sujuvasti käyntiin ja lopputuloksena ovat juuri oikeanlaiset osallistujat?
Kokosimme simppelin muistilistan, jonka avulla on helppo koostaa tarvittavat tiedot rekrytointia varten:


Lue blogi