Tutkimustien blogi

haastattelutilanne kadulla

Puheentunnistus ja epäselvät nauhat - tallenteiden todellisuus

  • by Sanna

Tekoälyä käyttävä puheentunnistusteknologia toimii jo monelta osin erinomaisesti. Tarvitaanko siis enää manuaalista, ihmisen tekemää litterointityötä? Vastaus suomen kielen osalta on vahva kyllä. Tässä blogissa kerromme, miten erilaiset keskustelutilanteeseen ja kieleen liittyvät tekijät koettelevat tekoälyä.


Lue blogi

nopeat sormet litteroivat

Litterointihaaste: Automaattinen litterointi vs. Manuaalinen litterointi

  • by Miia

Automaattinen litterointi eli puheentunnistusteknologioita hyödyntävä litterointi on ottanut hurjia harppauksia eteenpäin. Suomen kieltä on kuitenkin edelleen vaikea tulkita koneellisesti. Kerromme tässä tekstissä tiivistetysti, milloin automaattisesta litteraatiosta on hyötyä ja milloin litterointi kannattaa edelleen antaa ihmisten käsiin.
Lue blogi

tietokone työpöydällä

Tästä litteroinnissa on kyse

  • by Anni

Litterointi on äänitetyn tallenteen kirjoittamista tekstimuotoon. Litterointi voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisesti kirjoittamalla ylös jokainen äänitteellä kuuluva äänne ja tauko. Tällä tarkkuudella litterointia tehdään yleensä tutkimuskäyttöön. Useimmiten riittääkin, että litteraatioon kirjataan vain puhe, niin että sisältö säilyy ja teksti on luettavaa. Litterointia voi periaatteesa tehdä kuka tahansa äidinkieltä taitava henkilö, mutta ulkoistamalla litteroinnin ammattilitteroijille tilajaa säästää valtavasti aikaa ja varmistaa litteroinnin laadukkuuden.


Lue blogi

tietokoneen näppäimistö

Litteroinnin hyvät käytännöt

  • by Outi

Litterointi on väistämättä aikaa vievää ja istumalihaksia rasittavaa puuhaa. Työläyteen vaikuttavat muun muassa äänitteen laatu, puhujien ja päällekkäisen puheen määrä, litteroijan litterointikokemus, litterointiohjelman sujuva käyttö ja naputtelunopeus. On kuitenkin olemassa joitakin kikkoja, jotka jouhevoittavat litterointia ja johtavat parempaan lopputulokseen.
Lue blogi


Lue blogi

ryhmähaastattelutilanne

Loistava äänite-laadukas litterointi:
Vinkit ryhmähaastattelun äänitykseen

  • by Miia

Varsinkin useamman henkilön ryhmähaastatteluissa kannattaa panostaa äänitykseen. Äänitteen laadulla voi olla suurikin merkitys siihen, kuinka selkeä litteraatio tilanteesta saadaan. Tähän ohjeeseen on koottu vinkkejä, jotka on hyvä huomioida ryhmähaastattelutilanteessa ja siihen valmistautuessa. Jos haluat lisätietoja haastatteluiden tekemisestä, haastatteluvälineistä tai litteroinnista, kerromme mielellämme lisää.


Lue blogi

etähaastattelutilanne

Loistava äänite-laadukas litterointi:
Näin onnistut etähaastattelussa

  • by Anni

Etähaastattelun onnistuvat nykypäivänä siinä missä kasvotusten tehtävät haastattelutkin. Tähän tekstiin on koottu vinkkejä etähaastattelun tekemiseen ja sen tallentamiseen. Jos haluat lisätietoja haastatteluiden tekemisestä, haastatteluvälineistä tai litteroinnista, kerromme mielellämme lisää.


Lue blogi

videohaastattelutilanne

Vinkit videohaastattelun tekemiseen

  • by Anni

Mietitkö vielä videohaastattelun tekemistä? Kynnys videohaastattelun tekemiselle on madaltunut viime vuosina paljon. Pandemian aikana suurin osa ihmisistä on tottunut käyttämään etäpuheluihin tarkoitettuja palveluita ja heillä on tarvittavat välineet sitä varten. Jos vielä mietit videohaastattelun totettamista, pääset alkuun näillä vinkeillä.


Lue blogi

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

  • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi

käytettävyystesti etänä

Osallistujarekrytoinnin checklist

  • by Anni

Osallistujien rekrytoinnin ulkoistaminen säästää paljon aikaa ja vaivaa ja antaa tutkijalle mahdollisuuden keskittyä olennaiseen – tutkimuksen tekemiseen. Mitä meidän rekrytoijien tarvitsee tietää, jotta rekrytointi saadaan sujuvasti käyntiin ja lopputuloksena ovat juuri oikeanlaiset osallistujat?
Kokosimme simppelin muistilistan, jonka avulla on helppo koostaa tarvittavat tiedot rekrytointia varten:


Lue blogi