Yhteistyö

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston tutkijat ovat käyttäneet litterointipalveluamme yli 10 vuoden ajan ja hyödyntäneet kielenhuoltoamme julkaisujen viimeistelyssä.

Tampereen yliopisto
Vahvaa paikallista yhteistyötä 2000-luvun alusta alkaen! Tutkijoiden on myös helppo vierailla meillä paikan päällä, kun toimitilamme sijaitsevat yliopiston naapurikiinteistössä.

Helsingin yliopisto
Vuodesta 2006 alkaen olemme olleet mukana kymmenissä tutkimusprojekteissa litteroimalla haastatteluja ja tallentamalla kyselyvastauksia. Olemme myös rekrytoineet aktiivisia osallistujia työpajoihin ja keskusteluihin.

TTY
Olemme palvelleet tutkijoita mm. osallistujarekrytoinnissa, litteroinnissa ja tutkimusartikkeleiden englannin kielenhuollossa.

Oulun yliopisto
Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa meillä on pitkäaikaista yhteistyötä mm. väitöskirjojen ja opinnäytetöiden englannin kielenhuollossa.

LUT
Tutkijat yli 30 tutkimusprojektista ovat käyttäneet palveluitamme jo viiden vuoden ajan.

VTT
Olemme tehneet VTT:lle litterointia vuodesta 2006 alkaen kymmeniin projekteihin. Osallistujarekryssä teemme jatkuvaa yhteistyötä ja etsimme sopivia henkilöitä lukuisiin testitilaisuuksiiin ja kehitysprojekteihin.

TTL
Tutkimustie Oy ja Työterveyslaitos ovat solmineet litterointipalvelua koskevan puitesopimuksen vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimus jatkaa pitkää yhteistä historiaamme, jota osaltaan täydentää myös kumppanuus kyselytutkimusten tiedonkeruuprojekteissa.

THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimushankkeissa olemme mm. vastanneet useiden isojen postikyselyiden tehokkaasta tallennustyöstä optisin menetelmin. Haastatteluaineistoja keränneet tutkijat ovat käyttäneet litterointipalveluamme.

Asiakaspalautteita

  • Kiitokset erittäin ystävällisesti palvelusta! Teiltä saa vastauksen hyvin nopeasti tilanteessa kuin tilanteessa ja esim. aikataulumuutoksiin löytyy aina joustovaraa.
  • Monenlaisille palveluille sitä olisi tarvetta ainakin täällä tutkimusmaailmassa. Litterointipalvelu on toiminut hyvin, kielentarkistus- tai käännöspalvelua voisi myös kokeilla.
  • Olemme olleet tyytyväisiä palveluihinne ja erityisesti palveluiden joustavuuteen.
  • Tutkimustie on joustava, asiantunteva, palvelualtis ja tarvittaessa palvelee myös kiireisissä tarpeissa.