Kyselyjen tallentaminen ja analysointi

Toteutamme internet- ja postikyselyt, tallennamme lomakkeet ja analysoimme aineistoja. Tallennamme myös optisesti, mikä nopeuttaa merkittävästi laajojen aineistojen tallennusprosessia.

Kyselyt

Toteutamme tiedonkeruuta internetkyselyillä ja postikyselyillä. Internetkyselyissä palvelu sisältää lomakkeen muotoilun ja koodaamisen kyselyjärjestelmään, vastaajaryhmien kirjaamisen ja kyselykutsujen lähetyksen. Postikyselyissä palvelu voi sisältää esimerkiksi lomakkeen viimeistelyn, painatuksen, kyselymateriaalin painatuksen ja toimittamisen vastaajille.

Tallentaminen

Tutkimustie Oy:n tallennuspalvelu sisältää lomakkeiden esikäsittelyn, varsinaisen tallennustyön ja lomakkeiden jälkikäsittelyn tarpeen mukaan. Työn tulos voidaan luovuttaa Tilaajalle Excel-, SPSS‐ tai CSV‐muodossa.

Aineistonkäsittelytehtävissä olemme erikoistuneet numeeristen tutkimusaineistojen käsittelyyn, erityisesti kyselyaineistojen tallentamiseen ja koodaukseen. Toteutamme myös yhteystieto- ja kilpailukuponkien tallentamisen tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan. Toimituskapasiteettimme on tuhansia lomakkeita viikossa, joten myös isot projektit hoituvat meillä joustavasti ja sujuvasti. Kyselyaineistot voidaan tallentaa ja koodata esimerkiksi tilasto-ohjelmiin (Excel, SPSS) tai tietokantapohjaisiin kyselyjärjestelmiin.

Lomakeaineistot tallennetaan manuaalisesti tai optisesti. Manuaalisessa prosessissa tallennuspohjan tai -alustan voi toimittaa aineiston mukana tai sellainen voidaan laatia ennen tallennuksen aloittamista. Tiedot tallennetaan joko numeerisessa tai sanallisessa muodossa. Jokainen dokumentti numeroidaan, jolloin syötetyt tiedot voi paikantaa myöhemmin esimerkiksi tarkistusta varten.

Optinen tallentaminen on nykyaikainen vaihtoehto manuaaliselle tallentamiselle. Optisesti luettavien lomakkeiden tallentaminen on merkittävästi nopeampaa ja kustannustehokkaampaa etenkin suurissa aineistomäärissä. Kyselylomake kannattaa suunnitella jo etukäteen optisesti tallennettavaksi ja kysymykset niin, että niihin vastataan strukturoidusti. Näin optisesta tallennuksesta saadaan parhaiten hyötyä sekä ajallisesti että taloudellisesti. Jos tiedonkeruu on jo käynnistetty, usein kyselylomakkeen määrittäminen optiseen lukuun onnistuu myös perinteisistä manuaaliseen tallennukseen suunnitelluista lomakkeistakin.

Tallennuspalvelu hinnoitellaan tallennettavien sivujen lukumäärän mukaan. Avoimet vastaukset laskutetaan yleensä merkkiperusteisesti erikseen.

Analysointi

Tallennuksen lisäksi tarjoamme erilaajuisia analysointipalveluita ja konsultointia kvantitatiiviseen aineistonkäsittelyyn. Palvelun sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Voimme esimerkiksi tehdä SPSS-ajot muuttujakohtaisen analysointisuunnitelman mukaisesti tai ohjata ja opastaa omatoimisessa aineistonkäsittelyssä.

Kysy lisätietoja asiakaspalvelustamme sähköpostitse tai puhelimitse (03) 212 6266. Yhteydenotto- tai tarjouspyynnön voi jättää myös tarjouspyyntölomakkeella.

Slide Structure: 

Kyselyjen tallentaminen ja analysointi

Toteutamme internet- ja postikyselyt, tallennamme lomakkeet ja analysoimme aineistoja. Tallennamme myös optisesti, mikä nopeuttaa merkittävästi laajojen aineistojen tallennusprosessia.