Tallennus

Tallennuspalvelun avulla saat aineistosi nopeasti sähköiseen muotoon, olipa tarpeesi sitten lomaketallennus, kuponkien tallennus tai muun aineiston tallennus.
Lue lisää kuponkitallennuksesta täältä.

Tallennamme lomakeaineistoja sekä manuaalisesti että optisesti. Etenkin suurissa aineistomäärissä optinen tallennus on tehokas vaihtoehto ja kyselylomake kannattaa suunnitella jo etukäteen optisesti tallennettavaksi. Lataa vinkkejä lomakkeen suunnitteluun täältä. Jos tiedonkeruu on jo käynnistetty, usein kyselylomakkeen määrittäminen optiseen lukuun onnistuu myös perinteisistä manuaaliseen tallennukseen suunnitelluista lomakkeista.

Tallennuspalvelu sisältää saapuneen aineiston vastaanottokäsittelyn, aineiston esikäsittelyn ja lajittelun, varsinaisen tallennustyön, tarkistuksen ja aineiston jälkikäsittelyn. Tallennus suoritetaan peruskoodausmallin mukaisesti tai Tilaajan koodausohjeen mukaisesti. Mikäli lomake soveltuu optiseen luentaan, tehdään tallennus yhdistelmätallennuksena. Yhdistelmätallennus on tarkin tallennusmenetelmä: strukturoidut vastaukset tallennetaan optisesti eikä dataan pääse inhimillisiä näppäilyvirheitä. Lisäksi yhdistelmätallennuksessa kaikki poikkeavat vastaukset varmistetaan ja avovastaukset kirjoitetaan manuaalisesti. Valmis data toimitetaan Excel-, CSV- tai SPSS-muodossa tallennuksen valmistuttua.

Luottamuksellisuus ja laadunhallinta Työn laatu varmistetaan säännöllisin tarkistuksin ja ohjelmistollisesti. Kaikki aineistot käsitellään luottamuksellisena ja aineistonkäsittelyssä huolehditaan asianmukaisesti sisällön salassapidosta. Lomakkeet säilytetään tutkimusaineistoille tarkoitetussa tilassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Alkuperäiset lomakkeet palautetaan tai pyydettäessä tuhotaan (turvaluokka 3) projektin päätyttyä. Tallennuspalvelulla on tyytyväisyys‐ ja toimitusaikatakuu.

Mitä palvelu maksaa? Tallennuspalvelu hinnoitellaan useimmiten tallennettavien sivujen lukumäärän mukaan. Avoimien vastausten tallennus laskutetaan yleensä merkkiperusteisesti erikseen.

Mikä on palvelun toimitusaika? Toimituskapasiteettimme on parhaimmillaan useita tuhansia sivuja viikossa, joten myös isot projektit hoituvat meillä joustavasti ja sujuvasti. Kyselyaineistot voidaan tallentaa ja koodata esimerkiksi tilasto-ohjelmiin (Excel, SPSS) tai tietokantapohjaisiin kyselyjärjestelmiin.

Tallennuksen lisäksi tarjoamme erilaajuisia analysointipalveluita ja konsultointia kvantitatiiviseen aineistonkäsittelyyn selvitysten, kartoitusten ja tutkimusten tekijöille. Palvelun sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Voimme esimerkiksi analysoida henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksia, tehdä SPSS-ajoja pyydetyin menetelmin analysoinnin kohteena olevista muuttujista tai ohjata ja opastaa omatoimisessa aineistonkäsittelyssä.

Miten palvelun voi tilata? Tallennuspalvelun tilaaminen ja käyttäminen on mutkatonta. Kysy lisätietoja palvelustamme sähköpostitse tai puhelimitse 044 072 6266. Yhteydenotto- tai tarjouspyynnön voi jättää myös tarjouspyyntölomakkeella. Kerro meille tarjousta varten tiedot lomakkeen (tai vastaavan) sivumäärästä sekä strukturoitujen ja avointen muuttujien määrästä. Otamme sinuun yhteyttä useimmiten saman päivän aikana, viimeistään kuitenkin seuraavana työpäivänä.