Tutkimustie Oy:n laatutakuu

Laadukas työn tulos varmistetaan Tutkimustie Oy:llä seuraavin menetelmin:
‐ Työ suoritetaan sopimuksen mukaisesti.
‐ Työ suoritetaan Tutkimustie Oy:n työohjeiden ja laatukriteerien mukaisesti, jotka vastaavat työlle asetettuja vaatimuksia.
‐ Työn lopputulokset ovat yhdenmukaisia ja valmiita tilaajan jatkotyöstettäväksi.
- Työn suorittamisessa huomioidaan, että työn tulos on helposti jälkeenpäin tarkistettavissa.
‐ Työhön sopivin henkilöstö valitaan työn edellyttämien ominaisuuksien mukaan, muun muassa työn laajuuden, sisällön ja osaamisvaatimusten perusteella. Tutkimusosatehtävissä toimivalla henkilöstöllä on akateeminen tausta, riittävä tehtäväkohtainen osaaminen ja kokemus. Henkilöstö perehdytetään työhön, ja työtä tuetaan työnaikaisin ohjein ja palauttein.
‐ Tutkimustie Oy:llä toteutetaan systemaattisesti työn kehittämistä ja laadunvarmistusta.

Kaikilla palveluillamme on 100 % laatutakuu. Mikäli työn laadussa on puutteita, ne korjataan Tutkimustie Oy:n toimesta veloituksetta ja viipymättä. Mikäli et ole tyytyväinen työn lopputulokseen, et myöskään maksa mitään.