Kielipalvelut

Tarjoamme tutkimusaineistojen ja tieteellisten tekstien kielenhuoltoa suomen ja englannin kielellä sekä käännöspalveluja kieliparilla suomi–englanti. Kun sinulla on tarve väitöskirjasi, diplomityösi, gradusi tai tutkimusartikkelisi kielenhuollolle tai käännökselle, löydät varmasti sopivan palveluvaihtoehdon meiltä. Kielenhuoltajamme ja kääntäjämme ovat akateemisia kielen ammattilaisia, joilla on usean vuoden kokemus työskentelystä tieteellisten tekstien parissa. Tutkimustien kielenhuolto on enemmän kuin oikoluku tai kielentarkistus!

1) Natiivikielenhuolto, englanti


Natiivikielenhuolto sopii sinulle, joka kaipaat oikoluvun lisäksi yksityiskohdiltaankin natiivitasoiseksi viimeisteltyä tekstiä. Kielentarkastuksessa tekstisi kielioppi ja rakenteet korjataan ja sanasto ja tyyli viimeistellään. Palvelu sisältää myös englanninkielisen erikoisterminologian tarkistamisen, sisällön yhtenäistämisen ja tekstin sujuvoittamisen.

2) Kielenhuolto, suomi


Suomen kielenhuolto sisältää oikeinkirjoituksen ja kieliopin (mm. välimerkit, lauserakenteet) tarkistuksen ja korjaukset. Oikoluvun ohella kielenhuoltajamme kiinnittää huomiota tekstin tyylin ja ilmaisun yhtenäisyyteen ja viimeistelee tekstisi selkeästi eteneväksi kokonaisuudeksi.

3) Käännöspalvelu, suomi–englanti–suomi


Tarjoamme tutkimusaineistojen, kyselylomakkeiden, esitysten tai tutkimusartikkelin käännöspalveluja suomen ja englannin kieliparilla.

Mitä palvelu maksaa? Kielenhuolto- ja käännöstyöt laskutetaan sanaperusteisesti lähdetekstin sanamäärän mukaan. Palvelun hintaan vaikuttaa tekstin tyyppi ja laajuus.
Tarvittaessa myös asemoimme tekstisi julkaisuohjeen mukaan. Lähetä tarjouspyyntö tai ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Käsittelemme kaikki aineistot luottamuksellisina. Sitoudumme pitämään salassa toimeksiannon yhteydessä saadut tiedot, jotka eivät ole yleisesti tiedossa, ja jotka tulee luonteensa vuoksi ymmärtää luottamukselliseksi tiedoksi.