Kort på svenska

Vill du ha enklare informationsinsamling, snabbare materialbehandling eller vill du slutföra din rapport på ett övertygande sätt?

Med vår hjälp gör du ditt jobb lättare. Vi erbjuder konkurrenskraftiga tjänster av hög kvalitet, för såväl grundläggande uppgifter som för krävande arbetsområden med specialkunskap. Till ditt förfogande står våra resurser på över 30 assistenter, samt vår specialkunskap på olika områden av informationsinsamling och materialbehandling.

Våra tjänster är:
Transkribering – intervjuer, rättegångsinspelningar, diktat mm. konverteras enkelt och snabbt till text
Inmatning – enkäter, kundinformation, tävlingskuponger mm. sparas t.ex. i Excelformat, optiskt eller manuellt
Deltagarrekrytering – rekrytering av konsumenter och provanvändare till bl.a. marknadsförings- och användarerfarenhetsundersökningar
Analystjänster – hjälp vid analys av kvalitativt och kvantitativt material
Informationsinsamling – informationsinsamling ur enkätundersökningar verkställs genom post- och internetförfrågningar
Språktjänster – översättning av forskningsmaterial och vetenskapliga texter samt språkvård på finska och engelska, även engelsk nativspråkvård

Vi på Tutkimustie Ab har stött våra kunders framgång redan i över 10 år. Över 1300 forskare, produktutvecklingsexperter och advokatbyråer har valt våra tjänster. Kunde vi även göra Ditt arbete lättare?

Ta kontakt så pratar vi mer!

info@tutkimustie.fi
tel. 03 212 6266
Tutkimustie Oy, Naulakatu 3, 33100 TAMMERFORS