tietokone työpöydällä

Tästä litteroinnissa on kyse

  • by Anni

Litteroinnilla tarkoitetaan sitä, että äänitetty tallenne kirjoitetaan puhtaaksi tekstimuotoon. Yleensä litterointia tarvitsevat esimerkiksi tutkijat, jotka haluavat kerätyn aineiston tekstimuotoon analyysia varten. Myös monet viralliset tallenteet, kuten oikeuden aineistot ja kokousistuntojen äänitteet halutaan tallentaa myös tekstinä. Monille litterointi on tuttua puuhaa opinnäytetyön haastatteluaineistoa litteroidessa. Kenellä tahansa voi olla tarvetta litteroinnille. Esimerkiksi omat muistelmat voi sanella helposti puhelimeen ja lähettää litteroitavaksi Tutkimustien litterointipalveluun.


Erilaiset litterointitasot

Se, kuinka tarkasti litterointi tehdään, määrittyy tarpeen mukaan. Peruslitteroinnissa tavoitteena on tehdä tarkka, mutta helppolukuinen teksti. Kaikki äänitetty puhe kirjoitetaan tekstiksi, mutta toistot, täytesanat ja muut selkeästi ylimääräiset elementit jätetään pois. Puhekieltä muutetaan tarvittaessa yleiskieleksi.

Sanatarkka eli eksakti litterointi taas tarkoittaa sitä, että litterointi tehdään niin tarkaksi kuin mahdollista. Litteroitaessa tekstiin kirjoitetaan kaikki puheessa esiintyvät täytesanat, toistot ja sanakatkot. Jos tavoitteena on analysoida myös keskustelun vuorovaikutusta, litteraatioon voi olla tarpeen kirjata ylös tauot, reaktiot ja äänenpainot. Tällöin kyseessä on keskusteluanalyyttinen litterointi eli diskurssilitterointi.


Kuka voi tehdä litterointia?

Litterointiin ei tarvita erillistä koulutusta. Litteroijilta vaaditaan tarkkaa korvaa, hyvää kirjoitus- ja kielitaitoa, huolellisuutta sekä nopeita sormia. Litterointia varten on olemassa erilaisia ohjelmia helpottamaan äänitteen käsittelyä ja kuuntelua.

Kokematon litteroija voi käyttää tunnin äänitteen peruslitterointiin helposti 8–10 tuntia, ja eksaktiin sitäkin enemmän. Tämän takia litterointi on usein järkevämpää teettää ammattilaisella ja käyttää tuo aika itselle tähdellisempiin asioihin. Tutkimustien litterointipalvelussa lataat äänitteen tai videon helposti sähköisessä palvelussa, ja litterointi on valmis muutamassa päivässä. Litteroinnin hinnat eivät päätä huimaa, joten kysy rohkeasti tarjousta.


Tutkimustien litterointipalvelut

Tutkimustiellä on kokemus litteroinnista yli 20 vuoden ajalta. Perus-, eksakti- ja diskurssilitteroinnin lisäksi saat meiltä myös käännöslitteroinnin eli äänite litteroidaan suoraan toiselle kielelle. Käännöslitterointi on huomattavasti edullisempaa kuin litteroidun tekstin kääntäminen myöhemmin toiselle kielelle. Meiltä voi tilata myös valmiista litteraatiosta tehtävän teemoittelun aineiston analyysiä helpottamaan.

Tutkimustien ystävällinen asiakaspalvelu vastaa yhteydenottoosi nopeasti ja saat tarjouksen vuorokaudessa. Voit täyttää suoraan tarjouslomakkeen tai laita meille viestiä tai soita. Olemme mielellämme apunasi!

Soita meille 044 012 6266 (ark. klo 9 - 16) tai lähetä WhatsApp-viestä, laita sähköpostia: info@tutkimustie.fi tai täytä yhteydenottopyyntö


Lue myös


Lue blogi

tietokoneen näppäimistö

Litteroinnin hyvät käytännöt

  • by Outi

Litterointi on väistämättä aikaa vievää ja istumalihaksia rasittavaa puuhaa. Työläyteen vaikuttavat muun muassa äänitteen laatu, puhujien ja päällekkäisen puheen määrä, litteroijan litterointikokemus, litterointiohjelman sujuva käyttö ja naputtelunopeus. On kuitenkin olemassa joitakin kikkoja, jotka jouhevoittavat litterointia ja johtavat parempaan lopputulokseen.
Lue blogi