tietokoneen näppäimistö

Litteroinnin hyvät käytännöt

  • by Outi

Litterointi on väistämättä aikaa vievää ja istumalihaksia rasittavaa puuhaa. Työläyteen vaikuttavat muun muassa äänitteen laatu, puhujien ja päällekkäisen puheen määrä, litteroijan litterointikokemus, litterointiohjelman sujuva käyttö ja naputtelunopeus. On kuitenkin olemassa joitakin kikkoja, jotka jouhevoittavat litterointia ja johtavat parempaan lopputulokseen.


Onnistunut litterointi lähtee äänitystilanteesta

On tärkeää varmistaa, että äänenlaatuun liittyvät seikat ovat kunnossa: tila on rauhallinen ja puhujat ovat tarpeeksi lähellä äänityslaitetta. Mikäli kyseessä on etähaastattelu, yhteyksien toimivuus kannattaa testata. Runsas päällekkäinen puhe hidastaa litterointia ja tärkeitä pointteja voi jäädä kuulematta, joten kaikenlainen hälinä kannattaa pyrkiä minimoimaan.

On ihan OK esimerkiksi ojentaa jokaista puhumaan vuorollaan, ja haastattelijana voi myötäillä myös sanattomasti, vaikkapa nyökkäämällä. Jos puhujien identifiointi on tarpeen, puheenvuoroja voi jakaa puhujien nimillä. Tämä edesauttaa tunnistamista jälkikäteen.


Litteroinnin käyttötarkoitus määrittää litterointitason

Yleisin litterointitaso on sellainen, jossa puheesta karsitaan ylimääräiset täytesanat, toistot ja myötäilyt ja lisäksi välimerkit mukailevat kielioppia. Tämä parantaa litteraation luettavuutta huimasti. On kuitenkin tilanteita, joissa puhujien välisen vuorovaikutuksen tai vaikkapa murteen on tärkeää näkyä litteraatiossa, jolloin muun muassa myötäilyt, sanakatkot ja uudelleenmuotoilut litteroidaan näkyviin.

Ennen litteroinnin aloittamista on siis hyvä miettiä, mikä on olennaisinta: se, mitä sanotaan, vai se, miten sanotaan. Näin valmis litteraatio palvelee tarkoitustaan.


Tekniikka avuksi

Litterointiin on tarjolla ilmaisia litterointiohjelmia, jotka on suunniteltu nimenomaisesti litteroijan tarpeisiin. Esimerkiksi parin sekunnin pikakelaus taaksepäin on kätevä ominaisuus, sillä harva pystyy kirjoittamaan puheen tahtiin. Lisäksi toistonopeutta on mahdollista säätää ja äänitteen laatua muokata. Erilaisten pikakomentojen opettelu vie tovin, mutta on ehdottomasti vaivan arvoista! Muutenkin litterointi on laji, jossa paremmaksi tulee litteroimalla.

Automaattinen puheentunnistuskin kehittyy kovaa vauhtia, ja sitä voi halutessaan testata litteroinnin apuna. Suomen kielen osalta ollaan kuitenkin vielä aika kaukana siitä, että siihen voisi luottaa äänitteessä kuin äänitteessä. Edellä mainittu hälinä, päällekkäinen puhe ja huonolaatuinen äänite ovat ongelma yhtä lailla koneelle kuin ihmiselle. Niinpä puheentunnistusohjelman tekemä litteraatio on aina tarkistettava ja editoitava äänitteen kanssa.


Lue myös

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

  • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi

videohaastattelutilanne

Vinkit videohaastattelun tekemiseen

  • by Anni

Mietitkö vielä videohaastattelun tekemistä? Kynnys videohaastattelun tekemiselle on madaltunut viime vuosina paljon. Pandemian aikana suurin osa ihmisistä on tottunut käyttämään etäpuheluihin tarkoitettuja palveluita ja heillä on tarvittavat välineet sitä varten. Jos vielä mietit videohaastattelun totettamista, pääset alkuun näillä vinkeillä.


Lue blogi