videohaastattelutilanne

Vinkit videohaastattelun tekemiseen

  • by Anni

Näillä ohjeilla pääset alkuun videohaastattelun tekemisessä. Suosittuja videoalustoja ovat esimerkiksi: Microsoft Teams, Google Meet, Zoom ja Skype. Nämä videopuhelupalvelut ovat helppoja käyttää ja kaikissa on samanlainen käyttölogiikka ja tapa jakaa ruutua. Löydät käyttöohjeita erilaisille palveluille esimerkiksi oppilaitosten verkkosivuilta.

Kun sinulla on videotallenne käsissäsi, voit lähettää sen litteroitavaksi samalla tavalla kuin äänitallenteenkin.


Miksi videohaastattelu?

Etähaastattelun tekeminen videopuhelupalvelulla on helppoa ja nopeaa. Sinun tai haastateltavan ei tarvitse matkata minnekään ja pääset kuitenkin kasvokkain vuorovaikutukseen haastateltavan kanssa. Videohaastatteluiden litterointi onnistuu yleensä erinomaisesti ja litteraatioista saadaan tarkkoja, koska videohaastatteluissa ei ole haastattelupaikalle tyypillisiä taustaääniä ja häiriöitä. Voit itse vaikuttaa ääneen laatuun valitsemalla haastattelulle kaikumattoman tilan ja ohjeistamalla kaikkia osapuolia pitämään kuulokkeita.

Videokeskustelun aikana joko sinä tai haastateltava voi jakaa oman ruutunsa sisältöä. Tämä on näppärä tapa havainnoida yhdessä erilaisia sisältöjä tai verkkosivuja. Jos sinä tai joku muu haastatteluun osallistuvista jakaa ruutuaan puhelun aikana, se sisällytetään myös tallenteeseen.


Tietokone vai mobiililaite?

Videohaastattelun voi tehdä tietokoneella tai mobiililaitteella. Jos teet haastattelun mobiililaitteella, kannattaa osallistujien ladata videopuhelupalvelun oma sovellus puhelimeen tai tabletilla. Jos videokuvan laatu on tärkeää, on hyvä huomioida, että älypuhelimella puhujan kuva ei välttämättä asetu parhaalla mahdollisella tavalla ruudulle.

Tietokoneella ei yleensä tarvita erillistä sovellusta, vaan yleisimmin käytetyt videopuhelupalvelut toimivat myös selainversioina. Kaikki videopuhelupalvelut eivät kuitenkaan toimi kaikilla selaimilla, joten tarkista, että haastateltavalla on käytössään alustalle soveltuva selain ja se on päivitetty ajan tasalle. Jos sinun on tarkoitus jakaa tai pyytää haastateltavaa jakamaan haastattelun aikana ruutua, suosittelemme, että kummatkin osapuolet käyttävät tietokonetta.

Jos osallistuja käyttää ensimmäistä kertaa kyseistä videopuhelupalvelua, hänen täytyy yleensä joko hyväksyä luvat sisään kirjautuessaan ja/tai käydä asetuksissa myöntämässä lupa mikrofonin ja videon käyttöön. Varaa tälle aikaa haastatteluna alussa.


Osallistujien ohjeistaminen

Varmista haastattelun sujuminen ohjeistamalla haastateltava mahdollisimman hyvin etukäteen. Ohjeissa kannattaa käydä läpi millä laitteella haastatteluun kannattaa osallistua, ja miten haastateltavan kannattaa varautua haastatteluun (esim. kuulokkeet, rauhallinen tila jne.). Pitääkö osallistujan ladata käytettävän videopuhelupalvelun sovellus etukäteen? Jos mahdollista, laita kuvia videopuhelupalvelun käytöstä ohjeeksi tai laita linkkejä valmiisiin ohjeisiin, varsinkin jos osallistujan on tarkoitus jakaa ruutua.


Tallennus

Videohaastattelussa et tarvitse erillistä tallennusvälinettä vaan tallennuksen voi tehdä käyttämällä videopuhelupalvelun omaa tallennustoimintoa. Voit varmuuden vuoksi tallentaa äänen vielä erikseen toisella laitteella. Tällä ääniraidalla voit korvata tarvittaessa videon ääniraidan. Testaa aina tallennusta ennen haastattelun alkua.

Videopuhelun tallennus on yleensä pilvipohjaista, joten sinun ei tarvitse huolehtia myöskään tallennuksen aikana siitä, riittääkö laitteesi tallennustila.

Ennen haastattelua, varmista haastatteluun osallistuvilta, että he suostuvat haastattelun tallentamiseen. Kerro, kun aloitat videon tallentamisen, kaikki puheluun osallistujat saavat siitä ilmoituksen.


Yksityisyydensuoja ja GDPR

Muistathan tarkistaa käyttämäsi videopuhelupalvelun käytännöt yksityisyydensuojasta, ja mitä mahdollisia henkilökohtaisia tietoja videolle tallentuu (esim. käyttäjän sähköpostiosoite tai nimi liittymisen yhteydessä).

Jos ohjeistat haastateltavaa jakamaan ruutuaan, muistuta häntä, että kaikki ruudulla näkyvä sisältö tallentuu videolle. Editoi tarvittaessa henkilökohtaiset tiedot pois tallenteesta.

Huolehdi tallenteiden asianmukaisesta säilytyksestä ja poistamisesta.


Voit lähettää puhelin- ja videohaastattelusi litteroitavaksi samaan tapaan kuin minkä tahansa muun haastattelun. Voimme vastaanottaa ja litteroida lähes mitä tahansa ääni- tai videotiedostomuotoja. Jos sinulla ei ole vielä asiakastiliä, ota yhteys asiakaspalveluumme niin avaamme sinulle tilin ja voit lähettää aineistosi litteroitavaksi. Osallistujat haastatteluihin löydät puolestaan Tutkimustien Testaamosta:
Osallistujat haastatteluihin Testaamosta!

Lue myös

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

  • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi

tietokone työpöydällä

Tästä litteroinnissa on kyse

  • by Anni

Litterointi on äänitetyn tallenteen kirjoittamista tekstimuotoon. Litterointi voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisesti kirjoittamalla ylös jokainen äänitteellä kuuluva äänne ja tauko. Tällä tarkkuudella litterointia tehdään yleensä tutkimuskäyttöön. Useimmiten riittääkin, että litteraatioon kirjataan vain puhe, niin että sisältö säilyy ja teksti on luettavaa. Litterointia voi periaatteesa tehdä kuka tahansa äidinkieltä taitava henkilö, mutta ulkoistamalla litteroinnin ammattilitteroijille tilajaa säästää valtavasti aikaa ja varmistaa litteroinnin laadukkuuden.


Lue blogi