etähaastattelutilanne

Loistava äänite-laadukas litterointi:
Näin onnistut etähaastattelun äänityksessä

  • by Anni

Etähaastattelu on nykyään helppo toteuttaa älypuhelimella tai haluamallasi videopuhelupalvelulla. Sekä puhelun että videon saa tallennettua joko käyttämällä laitteiden omaa sisäistä tallennusmahdollisuutta, joka on hyvinkin laadukas uudemmilla laitteilla, tai lataamalla jonkin ilmaisista ja helppokäyttöisistä sovelluksista. Puhelinhaastatteluita ei kannata äänittää esimerkiksi sanelimeen kaiutinpuheluna, koska silloin myös kaikki ulkoiset häiriöäänet tallentuvat ja haastateltavan ääni kuuluu yleensä ”metallisena” ja erittäin huonosti.

Esittelemme 5 tapaa, joilla varmistat, että etähaastattelun lopputuloksena on helposti litteroitava aineisto.


1. Suunnittele kesto ja sisältö

Etähaastattelu on yleensä kestoltaan lyhyempi kuin kasvotusten tapahtuva haastattelutilanne. Tyypillisimmin kesto on 15 - 45 minuuttia. Suunnittele kesto ja laadi kysymykset hyvin ja selkeiksi. Mieti, onko joitakin asioita tarve havainnollistaa muilla välineillä ja miten toteutat havainnollistamisen. Esimerkiksi ruutua jakamalla on helppo esitellä haasteltavalle kuvia ja muuta materiaalia. Käytä puhelinhaastattelun tallentamiseen digitaalisanelinta tai älypuhelimen äänityssovellusta. Älä käytä mini-, mikro tai C-kasettinauhuria heikon äänenlaadun vuoksi. Videotallennus onnistuu käyttämällä videopalvelun omaa tallennusta.


2. Rauhoita haastattelutilanne ja -tila

Huomioi, että puhelinhaastattelussa haastateltavasi saattaa olla liikkeellä ja hänen keskittymiseensä voi vaikuttaa ulkopuoliset asiat – sovi mahdollisuuksien mukaan rauhallinen hetki haastattelun toteuttamiseen. Voit kysyä, onko haasteltavalla mahdollisuus käyttää kuulokkeita.

Valitse myös itsellesi rauhallinen tila haastattelun tekemiseen. Jos tilassa on esimerkiksi voimakas taustahumina tai muu häiriöääni, se peittää tallennettavaa puhetta alleen ja vaikeuttaa litterointia, koska äänitettä ei voida juurikaan jälkikäteen parantaa. Testaa äänitystä etukäteen ja tee äänitys hiljaisessa ja mielellään kaikumattomassa huoneessa, jossa ei ole puheen kuuluvutta häiritseviä taustaääniä.


3. Huomioi puhetapa ja puherytmi

Kasvokkain tehtävässä haastattelussa myötäilemme kanssapuhujan puheenvuoroa eleillä ja välisanoilla. Sanallisia myötäilyjä (kuten ”joo”, ”niin”, ”aivan”, ”mm”) kannattaa välttää etähaastattelussa, koska ne peittävät haastateltavan puhetta alleen. Ääniraidasta tulee myös helposti katkonainen, koska puhujan mikrofonin aktivoituessa vastaajan mikrofoni puolestaan mykistyy. On tietenkin suositeltavaa, että haasteltava kokee vuorovaikutusta ja videopuhelussa sanallisen myötäilyn voi korvata ilmeillä ja eleillä. Puherytmi on hyvä pyrkiä pitämään rauhallisena, jotta saat parhaiten selvää myös tallennetusta puheesta.

Ryhmähaastatteluissa puheenvuorot kannattaa jakaa ja kehottaa muita kuin puhujaa pitämään mikkinsä kiinni.


4. Minimoi tekniset häiriöt

Jos käytät älypuhelinta tallentamiseen, aseta puhelin lentokonetilaan välttääksesi äänityksen katkeamista mahdollisen puhelun saapuessa. Pyri minimoimaan myös muut mahdolliset puheyhteyteen liittyvät tekniset katkokset. Esimerkiksi tietokoneella tehtävät samanaikaiset isot tiedonsiirrot tai muiden ohjelmistojen käyttö voi aiheuttaa katkoja videoyhteyteen ja ääneen.


5. Kysy lupa tallentamiseen

Muista kysyä kaikilta haastatteluun osallistuvilta lupa haastattelun tallentamiselle. Jos tallennat videopuhelun, muista kysyä lupa myös videon tallentamiseen.


Videopuhelun käyttäminen haastattelutilanteessa voi tehdä tilanteesta luontevamman ja muistuttaa enemmän kasvokkain tapahtuvaa haastattelutilannetta. Videohaastatteluiden litterointi onnistuu yhtä hyvin kuin äänitteen ja litteraatioista saadaan tarkkoja. Lue lisävinkit videopuhelupalvelulla tehtäviin etähaastatteluihin :
Vinkit videohaastattelun tekemiseen

Lue myös

osallistujan kättely

Näin toteutat osallistujien rekrytoinnin

  • by Anni

Tarvitsetko osallistujia haastatteluun tai ryhmäkeskusteluun? Käymme läpi 6 osallistujien rekrytointiin liittyvää vaihetta, jotka kannattaa huomioida aina osallistujien rekrytointia aloitettaessa. Jos haluat säästää aikaa tai tarvitset apua osallistujien kokoamisessa, Tutkimustien oma osallistujarekrytointipalvelu Testaamo toimittaa juuri sopivat osallistujat tutkimukseesi.


Lue blogi

ryhmähaastattelutilanne

Loistava äänite-laadukas litterointi:
Vinkit ryhmähaastattelun äänitykseen

  • by Miia

Varsinkin useamman henkilön ryhmähaastatteluissa kannattaa panostaa äänitykseen. Äänitteen laadulla voi olla suurikin merkitys siihen, kuinka selkeä litteraatio tilanteesta saadaan. Tähän ohjeeseen on koottu vinkkejä, jotka on hyvä huomioida ryhmähaastattelutilanteessa ja siihen valmistautuessa. Jos haluat lisätietoja haastatteluiden tekemisestä, haastatteluvälineistä tai litteroinnista, kerromme mielellämme lisää.


Lue blogi